Přejít na stránku:

Při pozorování Slunce je třeba použít speciální sluneční filtr Hrozí poškození zraku.
Sluneční skvrny.
Jsou to místa ve sluneční fotosféře, s nižší teplotou, svítivostí a vyšší intenzitou magnetického pole. Mohou se shlukovat do skupin. Množství slunečních skvrn je závislé na stupni sluneční aktivity. Ta se mnění v přibližně jedenáctiletých cyklech. Při minimu sluneční aktivity se sluneční skvrny nemusí objevit několik měsíců. Se zvyšující se sluneční aktivitou skvrn přibývá a po dosažení maxima aktivity skvrny ubývají až k minimu. Uvnitř skvrny je mnohem tmavší jádro (umbra), kolem jádra je světlejší oblast (penumbra). Jádro má teplotu jen kolem 3700°Kelvína a svítovost 5% až 15% svítivosti fotosféry Slunce. Světlejší oblast skvrny dosahuje svítivosti cca 60% až 90% svítivosti fotosféry Slunce.
Poloha slunečních skvrn se mění v čase a v závislosti na slunečním cyklu. Některé z nich mohou na povrchu Slunce zabírat plochu do které by se vešlo více než 10 zemí poskládaných k sobě.


Slunce TOPlist