Loštice

Město tvarůžků

Web Photo Gallery created by Karel Ženíšek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


Loštice - město nejen tvarůžků
Obec Loštice byla založena jako trhová ves ve 2. polovině 13. století na místě, kde se již dříve nacházela stará slovanská osada. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1267. Ve 14. století jsou Loštice označovány jako městečko, kde se pravidelně konaly trhy a výroční slavnosti.
Symbolem Loštic jsou dnes tvarůžky, které zde firma A. W. vyrábí již od roku 1876.