Fotoúlovky

Vodní dílo

Web Photo Gallery created by Karel Ženíšek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Vodní dílo Gabčíkovo.
Plánovalo se od roku 1952 jako součást společné československo-maďarské soustavy vodních děl Gabčíkovo Nagymaros.
Na Slovensku začala výstavba v roce 1978 na území Maďarska začaly práce o dva roky později. V roce 1989 Maďarsko práce zastavilo.
Od roku 1991 do roku 1992 Slovensko pokračovalo na změněném projektu a v roce 1992 práce dokončilo a spustilo vodní elektrárnu.
Kromě elektrárny jsou součástí vodního díla i dvě plavební komory, které umožňují lodím proplout z horní rejdy nad hrází do dolní rejdy (a naopak) a pokračovat dál k obci Sap, kde se plavební kanál po cca osmi kilometrech spojuje s původními vodami Dunaje, které se oddělily u Čunova.